NOTIFICATION OF AWARD CONTRACT


COMPANYISSUE DATEDOCUMENT
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិន14 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ៣១៥ មូវីង ខូ អិលធីឌី14 Feb 2018Download
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី14 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន សេច អ៊ិនវេសម៊ិន (ខេមបូឌា)14 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ឌីណាម៊ិច សាយអិនធីហ្វីក02 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិន02 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ភីធីស៊ី កុំព្យូទ័រ ខូអិលធីឌី09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ឥន្ទ្រា ឌីវេឡុបម៊ិន09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន វ៉ធើរ ផាយស៍ ស៊ីស្ទឹម អ៊ិនវេសម៊ិន09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្ត្រាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.ក09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ចាន់ ម៉េងសុវណ្ណ ខនស្រ្តាក់សិន09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន សេង ហ្គេចហួង អេនធើប្រាយ09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន សេង ហ្គេចហួង អេនធើប្រាយ09 Jan 2018Download