NOTIFICATION OF AWARD CONTRACT


COMPANYISSUE DATEDOCUMENT
សាខាក្រុមហ៊ុន កូប៊ែលខូ អ៊ីខូ-សឹលូសិនខូ អិលធីឌី16 Nov 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមភូរា ត្រៃអែងគ្យូលឹម ខបភើរេសិន16 Nov 2018Download
ក្រុមហ៊ុន តែម សុខន ខនស្ត្រាក់សិន & អេនជីនារីង16 Nov 2018Download
សហគ្រាស ហៃ សុខហ៊ួរ22 Oct 2018Download
ក្រុមហ៊ុន កូមិន ខ្មែរ ចំកាត់17 Oct 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមកូ ម៉ូធ័រ ខមភេនី19 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន អិក វ៉ធើរ ថេកណឡជី19 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ណូ ខនស្ត្រាក់សិន អេន អ៊ិនវេសមេន19 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន វី អេស វី ត្រេឌីង19 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្រ្តាក់សិន5 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហេវី ភែកឃីជីង ត្រេន (ខេមបូឌា) ឯ.ក23 July 2018Download
សហគ្រាស ខ្មែរ ពសុធា23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហ្វ្រេនស៊ីប សឹបផ្លាយ23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហ្វ្រេនស៊ីប សឹបផ្លាយ23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ជី.អ៊ី.ធី ប៊ីហ្សនេស ឯ.ក23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន អេច ស៊ី ស៊ី គ្រុប23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន វ៉ធើរ ផាយស៍ ស៊ីស្ទឹម អ៊ិនវេសម៉ិន12 Jun 2018Download
ក្រុមហ៊ុន អេស២ អេនជីនារីង & ឌីហ្សាញ12 Jun 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហេវី ភែកឃីងជីង ត្រេន28 May 2018Download
ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា តេលា28 May 2018Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិន27 Apr 2018Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជី27 Apr 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្វេនស៊ីប សឹបផ្លាយ27 Apr 2018Download
សហគ្រាស ហៃ សុខហ៊ួរ24 Apr 2018Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិន14 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ៣១៥ មូវីង ខូ អិលធីឌី14 Feb 2018Download
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី14 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន សេច អ៊ិនវេសម៊ិន (ខេមបូឌា)14 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ឌីណាម៊ិច សាយអិនធីហ្វីក02 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិន02 Feb 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ភីធីស៊ី កុំព្យូទ័រ ខូអិលធីឌី09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ឥន្ទ្រា ឌីវេឡុបម៊ិន09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន វ៉ធើរ ផាយស៍ ស៊ីស្ទឹម អ៊ិនវេសម៊ិន09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្ត្រាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.ក09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ចាន់ ម៉េងសុវណ្ណ ខនស្រ្តាក់សិន09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន សេង ហ្គេចហួង អេនធើប្រាយ09 Jan 2018Download
ក្រុមហ៊ុន សេង ហ្គេចហួង អេនធើប្រាយ09 Jan 2018Download