មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៨ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តកក្រុងភ្នំពេញ
The 8th General Meeting of Shareholders of Phnom Penh Water Supply Authority (Unofficial Translation)      មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ ៦កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០នាទី ព្រឹក។
      The 8th General Meeting of Shareholders of PPWSA will be held on Friday, June 26th, 2020 at 08:00 AM.