រ.ទ.ស.ភ ទទួលពានរង្វាន់ “ស្នាដៃការងារស្ថាប័ន (Recognition Award)” ពីអង្គការ JICA

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងទទួលពានរង្វាន់ "ស្នាដៃការងារស្ថាប័ន (Recognition Award)" ពីអង្គការ JICA ដែលពិធីប្រគល់​ពានរង្វាន់​នេះនឹងធ្វើ​នៅថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ វេលាម៉ោង ០៩:០០ ព្រឹក នៅទីស្នាក់ការរបស់ រ.ទ.ស.ភ ។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម