សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​បរិច្ជេទការប្រលងសមត្ថភាពចូលបំរើការងារនៅ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុង​ភ្នំពេញ


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម