សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន-បេក្ខនារី ចូលជានិយោជិតនៃ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម