សេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញលើ “ទឹកស្អាតនៅភ្នំពេញ ប្រើខុសបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដាក់ឱ្យដេញថ្លៃ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់”

    កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ សារព័ត៌មាន everyday.com បានចុះផ្សាយនូវអត្ថបទ ដែលមានចំណងជើងថា “ចប់ហើយ! ទឹកស្អាតនៅភ្នំពេញ ប្រើខុសបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដាក់ឱ្យដេញថ្លៃ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់” ដែលព័ត៌មាននេះ គឺជាការមួលបង្កាច់ បំផ្លើស និងមានបំណងបង្កចលាចលក្នុងសង្គម ដោយពិតប្រាកដ។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម