ឯកឧត្តមអគ្គនាយក បានចុះត្រួតពិនិត្យការតបណ្តាញទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាប

     ឯកឧត្តមអគ្គនាយក រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានចុះត្រួតពិនិត្យការតបណ្តាញទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបនៅ សហគមន៍ស្ទឹងកំបុត ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវ សង្កាត់ស្វាយប៉ាក កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នំា ២០១៥។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម