សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតចំការមន និងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

       នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានពិធីចុះហត្ថលេខារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) លើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទាន ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៣០លានអឺរ៉ូ សម្រាប់គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតចំការមន និងប្រព័ន្ធចែក​ចាយ​ទឹក​របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម