របៀបវារៈ និងឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       រ.ទ.ស.ភ នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៦ នៅថ្ងៃពុធ ១០រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ០៨:០០ នៅ ស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈ និងខឹ្លមសារ ដូចមាននៅក្នុងឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៦ ។

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោមនេះ
6th GMSAgenda
6th GMS Documentដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម