សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៧ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ       នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ១៥កើត ខែបឋមាសាធ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទី ឯកឧត្តម សឹម ណារ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ រ.ទ.ស.ភ បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាមញ្ញ លើកទី៧ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានពិនិត្យ និងពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើខ្លឹមសារលម្អិតនៃឯកសារប្រជុំ ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចមានសេចក្តីសង្ខេបនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៧ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុះថ្ងៃពុធ ១៥កើត ខែបឋមាសាធ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម