របៀបវារៈ និងឯកសារមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ      នៅថ្ងៃសុក្រ ១៣រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ ដែលមានរបៀបវារៈ និងឯកសារ ដូចនៅក្នុងឯកសារភ្ជាប់។

សូមទាញយកឯកសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ៖
PPWSA 7th GMS Agenda
PPWSA 7th GMS Document
PPWSA 7th GMS Document Proxy Letter Form


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម