សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចុះផ្សាយព័ត៌មានភ័ន្តច្រលំរបស់គេហទំព័រ "មនសិការខ្មែរ" ចំពោះ​គម្រោង​សាង​សង់​រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្តកម្ម​ទឹកស្អាតចំការមន


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម