សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលថ្លៃទឹក         រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ មានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូន សម្តេច ទ្រង់ អ្នកឧកញ៉ា ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី មេត្តាជ្រាបថា តម្លៃទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងត្រូវកែសម្រួលចាប់ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០តទៅ ។

        Phnom Penh Water Supply Authority would like to announce that the newly revised water tariff will be implemented from January 01, 2020 onwards.

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម