ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ         លោក ម៉ា ណូរ៉ាវីន ជា អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក ត្រូវបានជ្រើសតាំងជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៧ តំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ តាមរយៈការបោះឆ្នោតរបស់ មន្ត្រី-និយោជិត រ.ទ.ស.ភ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២រោច ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

        Mr. Ma Noravin, Deputy Director General in charge of Production and Distribution, was appointed as the member of the board of directors for the 7th mandate representing the PPWSA's employees through voting by PPWSA's employees on Thursday, February 20th, 2020.

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម