ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលត្រូវផ្តល់ជូននិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដូចមានលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃពុធ ១កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PR_Postponement 1Q2021 Report(KH)
PR_Postponement 1Q2021 Report(EN)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម