ការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ រ.ទ.ស.ភ

       ការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ មានសេចក្តីលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃចន្ធ ១រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
Press_Release_Late_TD_Profit_or_Loss_3Q2021_KH(ភាសាខ្មែរ)
Press_Release_Late_TD_Profit_or_Loss_3Q2021_EN(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម