មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

        រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០នាទីព្រឹកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (ZOOM) ដែលមានរបៀបវារៈ លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការចូលរួម ដូចមានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៦៦ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃពុធ ៥កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុននិកលើកទី១០ (ភាសាខ្មែរ)
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុននិកលើកទី១០ (ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម