ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ រ.ទ.ស.ភ      របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលត្រូវផ្តល់ជូននិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នឹងត្រូវពន្យារពេលដល់ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដូចមានលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម