ការផ្លាស់ប្តូរអាណត្តិរបស់អភិបាលតំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ

លោក ម៉ា ណូរ៉ាវីន ជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផលិតកម្ម ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៨ តំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ តាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃចន្ទ ៨កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ របស់មន្ត្រី-និយោជិត រ.ទ.ស.ភ ។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម