សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ តាមរយៈអនឡាញ (ZOOM) នៅថ្ងៃសុក្រ ៧កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ លទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វ័យក្រុងភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃសុក្រ ៧កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម