ការប្រគល់កិច្ចសន្យា

ក្រុមហ៊ុនការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយឯកសារ
ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ពសុធាផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន និងសម្ភារសន្តិសុខ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០01 Sep 2020Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម13 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំព្រីនធ័រ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ13 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្រ្តាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.កផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់ បំពង់អ៊ីណុក និងសម្ភារតភ្ជាប់02 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក02 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្រ្តាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.កផ្គត់ផ្គង់បំពង់ប៉េវេសេ និងសម្ភារតភ្ជាប់02 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ជី.អ.ស្ទេសិនរី (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០18 May 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ជី.អ៊ី.ធី ប់ីហ្សនេស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ការបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសក្ខីបត្រផ្សេងៗ15 Apr 2020Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ SPOT-BILLING26 Mar 2020Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក (Preprinted Thermal Bill Paper)26 Mar 2020Download
VINCI Construction Grands ProjetsDesign and Construction of Bakheng Water Production Facilities Stage 1 (fixed component) & Stage 2 (optional component)02 Oct 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ពិស្ណុការ អេនជីនារីង អេន ត្រេឌីង ឯ.កផ្តល់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ26 Dec 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អេច.ជី.ប៊ី អូតូផ្គត់ផ្គង់រថយន្ត PICK UP DOUBLE CABIN ចំនួន០១គ្រឿង (ផែនការកែតម្រូវ-២០១៩)26 Dec 2019Download
ក្រុមហ៊ុន មេត្រូឡជី អ៊ិនស្រ្ទូម៉ិន ថេសធីង សឹធីហ្វីខេសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករPAC19 Nov 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ណារី ឈានថុងផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន19 Nov 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមភូរា ត្រៃអែងគ្រូលឹម ខបភើរេសិនផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាបណ្ណកម្មវិធី ESET30 Oct 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមភូរា ត្រៃអែងគ្រូលឹម ខបភើរេសិនផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារអេឡិចត្រូនិច (ផែនការកែតម្រូវ-២០១៩)30 Oct 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំព្រីនធ័រ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ26 Aug 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាងCELL06 Aug 2019Download
សហគ្រាស ខ្មែរ ពសុធាផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន និងសម្ភារសន្តិសុខ26 Jul 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់អំបិលសមុទ្រសម្រាប់ផលិតក្ល័រទឹក10 Jul 2019Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ10 Jul 2019Download
ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា តេលាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ10 Jul 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីនើជីស្ទីក អ៊ិននើវេសិន អេសឌីអិន ប៊ីអេចឌីផ្គត់ផ្គង់ការ​ធ្វើ​អោយ​ប្រសើរ​ឡើង​ប្រព័ន្ធ Synergistic Utility Management System (SUMS)28 May 2019Download
ក្រុមហ៊ុន មង្គល ចំរើពាណិជ្ជការស្តារភក់ជុំវិញស្ថានីយ៍បូមទឹកល្អក់ភូមិព្រែក09 May 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក (Preprinted Thermal Bill Paper)22 Mar 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ Spot Billing06 Feb 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ប្លាស្ទិច ប្រូដាក់ផ្គត់ផ្គង់បំពង់មេនាំទឹកប៉េអឺ និងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក (ម្លេច)23 Jan 2019Download
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីផ្តល់សេវាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩03 Jan 2019Download
សាខាក្រុមហ៊ុន កូប៊ែលខូ អ៊ីខូ-សឹលូសិនខូ អិលធីឌី16 Nov 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមភូរា ត្រៃអែងគ្យូលឹម ខបភើរេសិន16 Nov 2018Download
ក្រុមហ៊ុន តែម សុខន ខនស្ត្រាក់សិន & អេនជីនារីង16 Nov 2018Download
សហគ្រាស ហៃ សុខហ៊ួរ22 Oct 2018Download
ក្រុមហ៊ុន កូមិន ខ្មែរ ចំកាត់17 Oct 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមកូ ម៉ូធ័រ ខមភេនី19 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន អិក វ៉ធើរ ថេកណឡជី19 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ណូ ខនស្ត្រាក់សិន អេន អ៊ិនវេសមេន19 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន វី អេស វី ត្រេឌីង19 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្រ្តាក់សិន5 Sep 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហេវី ភែកឃីជីង ត្រេន (ខេមបូឌា) ឯ.ក23 July 2018Download
សហគ្រាស ខ្មែរ ពសុធា23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហ្វ្រេនស៊ីប សឹបផ្លាយ23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហ្វ្រេនស៊ីប សឹបផ្លាយ23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ជី.អ៊ី.ធី ប៊ីហ្សនេស ឯ.ក23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន អេច ស៊ី ស៊ី គ្រុប23 July 2018Download
ក្រុមហ៊ុន វ៉ធើរ ផាយស៍ ស៊ីស្ទឹម អ៊ិនវេសម៉ិន12 Jun 2018Download
ក្រុមហ៊ុន អេស២ អេនជីនារីង & ឌីហ្សាញ12 Jun 2018Download
ក្រុមហ៊ុន ហេវី ភែកឃីងជីង ត្រេន28 May 2018Download
ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា តេលា28 May 2018Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិន27 Apr 2018Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម