ការប្រគល់កិច្ចសន្យា

ក្រុមហ៊ុនការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយឯកសារ
ក្រុមហ៊ុន ខេម ប្រឹហ្វេសិនណល ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា17 Jul 2024Download
សហគ្រាស ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ17 Jul 2024Download
ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា តេលាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ10 Jul 2024Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច10 Jul 2024Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី និងឧបករណ៍សម្រាប់ពិនិត្យគុណភាពទឹក08 Jul 2024Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់08 Jul 2024Download
ក្រុមហ៊ុន ដេលី ស្តេស៊ិនណារី អេន អហ្វហ្វីស សាប់ផ្លាយ ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤10 Jun 2024Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ SERVER29 May 2024Download
ក្រុមហ៊ុន ឈីង អ៊ីង ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់វិក្កយបត្រថ្លៃទឹកខ្នាតធំ និងសក្ខីបត្រ20 May 2024Download
ក្រុមហ៊ុន ជេអេហ្វស៊ី អ៊ីមផត អិចផតផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម20 May 2024Download
ក្រុមហ៊ុន ដេលី ស្តេសិនណារី អេន អហ្វហ្វីស សាប់ផ្លាយ ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូទឹកកក និងទូទឹកចុច (ក្តៅ-ត្រជាក់)12 Apr 2024Download
ក្រុមហ៊ុន តាំង ប៊ុនសួរផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូ និងម៉ូតូកង់បី12 Apr 2024Download
ក្រុមហ៊ុន ខេម ប្រឹហ្វេសសិនណល ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំ និងដ្រាំ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ថតចម្លងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤01 Apr 2024Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹកនៅនឹងកន្លែង (Pre-printing Thermal Bill Paper)28 Mar 2024Download
ក្រុមហ៊ុន ប៊ី ឌី អូ (ខេមបូឌា) លីមីធីតផ្គត់ផ្គង់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិច្ឆេទ ២០២៤-២០២៥26 Feb 2024Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណែស្ពាន់11 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន11 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែម Spot Billing11 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធ SCADA11 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អេស.អិម.អូ.អិន ត្រេឌីង ឯ​.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធមេកានិច11 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័ររាវ07 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់កំបោរ07 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អាយ ធី សឹលូសិន ផាតនើរផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា07 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ដេលី ស្តេស៊ិនណារី អេន អហ្វហ្វីស សាប់ផ្លាយ ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍​ប្រកាសវិក្កយបត្រ (Add on Spot Billing System)07 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី07 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ប៉េវេសេ សម្ភារតភ្ជាប់ បងរុំ និងកាវ07 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិចខ្នាតតូច01 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់បំពង់ប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់01 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័ររាវ និងសូឡា01 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី01 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធយន្តសាស្ត្រ01 Dec 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អាល់ហ្វា វ៉ធើរ & អេឡិកទ្រីក សឹមផ្លាយ ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករ Poly Aluminum Chloride21 Nov 2023Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន01 Nov 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់បំពង់ប៉េវេសេ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ01 Nov 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច12 Oct 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ហ្វឺស ខេមបូឌាផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីការពារ និងកំចាត់មេរោគ (AntiVirus)05 Oct 2023Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ប៉េវេសេ សម្ភារតភ្ជាប់ បងរុំ និងកាវ05 Oct 2023Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់បន្ទះដែកបុកទុបដី05 Oct 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ត្រេឌីង ឯ.ក និងក្រុមហ៊ុន អិកវ៉តធើរ ថេកណឡជីការលុបចោលការពិគ្រោះថ្ងៃផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាង Cell02 Oct 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ហ្វឺស ខេមបូឌាផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 36502 Oct 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំ Infrastructure System02 Oct 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់សម្រាប់អាងច្រោះ24 Aug 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណែស្ពាន់24 Aug 2023Download
ក្រុមហ៊ុន មេត្រូឡជី អ៊ិនស្ទ្រូម៉ិន ថេសធីង សឹធីហ្វីខេសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ24 Aug 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ អង្គរ អេនជីនារីង អ៊ិនដាសស្ទ្រី ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ការដំឡើងចំរឹងដែកនៅលើរបងជុំវិញអាងតម្គល់ទឹករោងចក្រផលិតទឹកស្អាតត្បូងឃ្មុំ24 Aug 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ពិស្ណុការ អេនជីនារីង អេន ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ទសេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់16 Aug 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្ត្រាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារប្លុំបេនាឡិកាទឹក16 Aug 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ27 Jul 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ជេអេហ្វស៊ី អ៊ីមផត អិចផតផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម27 Jul 2023Download
សហគ្រាស ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ថ្ម M3019 Jul 2023Download
សហគ្រាស ខ្មែរ ពសុធាផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន និងសម្ភារសន្តិសុខ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣19 Jul 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពទឹក GLASSWARE និងគ្រឿងបន្លាស់06 Jul 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ជី.អ ស្ទេសិនរី (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យ13 Jun 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា29 May 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ29 May 2023Download
SAIT-GOBAIN PAM CANALISATIONThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Mains24 May 2023Download
SAIT-GOBAIN PAM CANALISATIONThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Mains24 May 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ណារី ឈានថុងផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន12 May 2023Download
ក្រុមហ៊ុន ម៉េធី ផែក ឯ.កផ្គត់ផ្គង់បោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសក្ខីបត្រផ្សេងៗសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣28 Apr 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ Spot Billing19 Apr 2023Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹកនៅនឹងកន្លែង (Pre-printing Thermal Bill Paper)27 Mar 2023Download
ក្រុមហ៊ុន បេកឃើរ ធីលលី (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការិយបរិច្ឆេទ២០២៣29 Dec 2022Download
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីផ្គត់ផ្គង់សេវាចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រនិងទូទាត់ការិយបរិច្ឆេទ ២០២៣29 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ16 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ16 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច16 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី16 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.ក8-លិខិតជូនដំណឹងប្រគល់កិច្ចសន្យាមធ្យោបាយការដ្ឋាន8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារ Network8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិចខ្នាតតូច8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេស.អិម.អូ.អិន ត្រេឌីង ឯ​.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់កំបោរ8 Dec 2022Download
KUBOTA CorporationThe Electro-Mechanical Component for Koh Nora Intake Replacement Project7 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្កត់ផ្គង់គ្រឿបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេស.អិម.អូ.អិន ត្រេឌីង ឯ​.កផ្កត់ផ្គង់គ្រឿបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធមេកានិច30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ដេលី ស្តេស៊ិនណារី អេន អហ្វហ្វីស សាប់ផ្លាយ ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនចុចទឹកក្ដៅ30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Firewall Protection30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 36530 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផាតនើរ & ស៊ីស្ទ័រ ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹមផែនការកែតម្រូវឆ្នាំ២០២២30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូរទ័រ និងសម្ភារអេឡិចត្រូនិចផែនការកែតម្រូវឆ្នាំ២០២២30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីការពារ និងកំចាត់មេរោគ AntiVirus30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ខេម ប៉ូលី-សឹលូសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អំបិលសម្រាប់ផលិតក្ល័រទឹក24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.កផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការដ្ឋាន (Pick Up) ចំនួន ១៤គ្រឿង24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករ PAC24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិចខ្នាតតូច15 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមកូ ម៉ូធ័រ ខេមភេនីផ្គត់ផ្គង់រថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាលចំនួន១១គ្រឿង15 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់30 Sep 2022Download
សហគ្រាស ខ្មែរ ពសុធាផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២28 Sep 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផាតនើរ & ស៊ីស្ទ័រ ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម28 Sep 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ថ្ម 1x2 និងថ្ម M3018 Aug 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនថតចម្លង18 Aug 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព26 Jul 2022Download
ក្រុមហ៊ុន មេត្រូឡជី អ៊ិនស្ទ្រូម៉ិន ថេសធីង សឹធីហ្វីខេសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ18 Jul 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពទឹក18 Jul 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ដេលី ស្តេស៊ិនណារី អេន អហ្វហ្វីស សាប់ផ្លាយ ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យ30 Jun 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ភីធីស៊ី កុំព្យូទ័រ ខូអិលធីឌីផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា30 Jun 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារ SERVER30 Jun 2022Download
CANA SINO CONSTRUCTION CORPORATION (CSCC)Koh Norea Replacement Intake Civil Works22 Jun 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រម្សៅ26 May 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់បំពង់PVC សម្ភារតភ្ជាប់ បង់រុំ និងកាវ26 May 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់សម្រាប់អាងច្រោះ(លឿន)26 mayDownload
ក្រុមហ៊ុន ណារី ឈានថុងផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន18 May 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ឈីង អ៊ីង ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ការបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសក្ខីបត្រ18 May 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ពិស្ណុការ អេនជីនារីង អេន ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់20 Apr 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាង Cell20 Apr 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ SPOT BILLING25 Mar 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់​ក្រដាស​បោះពុម្ពវិក្កយបត្រ​ថ្លៃទឹកនៅនឹងកន្លែង (Preprinted Thermal Bill Paper)21 Mar 2022Download
POWERCODE ENTERPRISE (M) SDN BHDThe Supply and delivery of HDPE Pipes and fittings for Distribution Mains (Batch 2)08 Feb 2022Download
Saint-Gobain PAM CanalisationThe Supply and delivery of ductile iron pipes and fittings for secondary transmission main (Batch 2)08 Feb 2022Download
BayardThe Supply and delivery of Valves and Accessories (Batch 2)08 Feb 2022Download
POWERCODE ENTERPRISE (M) BHDThe Supply and Delivery of HDPE Pipes & Fittings for Distribution Main (Batch 2)03 Jan 2022Download
BayardThe Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 2)22 Dec 2021Download
SAINT-GOBAIN PIPELINE CO. LTDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch 2)22 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន21 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ (ផែនការកែតម្រូវ-២០២១)21 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 365 និងAutoCAD10 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្រ្តាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ​ និងការដ្ឋាន10 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់ប្រអប់ និងឧបករណ៍ការពាររណ្តៅដាក់បំពង់07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាធ្វើអោយប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធបោះពុម្ពវិក្កយបត្រនៅនឹងកន្លែង07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន សរ ណន់ គ្រុបផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន វ៉ធើរ ផាយស៍ ស៊ីស្ទឹម អ៊ិនវេសម៉ិនផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច (ផែនការកែតម្រូវ-ឆ្នាំ២០២១)07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ ESET30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Firewall Protection30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ឌីណាម៉ិច សាយអិនធីហ្វីកផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករ PAC30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អាយធី សឹលូសិន ផាតនើរផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារអេឡិចត្រូនិច22 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមប្រព័ន្ធ SPOT BILLING22 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់សម្រាប់ជួសជុលបំពង់ប៉េអឺ05 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារប្លុំបេនាឡិកាទឹកចំនួន០២មុខ02 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា01 Sep 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់​ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី01 Sep 2021Download
ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា តេលាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ01 Sep 2021Download
សហគ្រាស ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ខ្សាប់ទន្លេ01 Sep 2021Download
ក្រុមហ៊ុន វ៉ធើរ ផាយស៍ ស៊ីស្ទឹម អ៊ិនវេសម៉ិនផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច23 Aug 2021Download
សហគ្រាស ខ្មែរ ពសុធាផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១30 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់បំពង់PE និងសម្ភារតភ្ជាប់PE.pdf30 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម30 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារ SERVER19 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ស៊ីម៉ង់តិ៍15 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ជី.អ.ស្ទេសិនរី (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១15 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់15 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ03 Jun 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្រ្តាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.កផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់ បំពង់អ៊ីណុក និងសម្ភារតភ្ជាប់អ៊ីណុក03 Jun 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម03 Jun 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អេស.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដ្រាសស្រ្ទៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី25 May 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំព្រីនធ័រ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ25 May 2021Download
សហគ្រាស ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ថ្ម 1x2 & M3019 May 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.កផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការដ្ឋាន13 May 2021Download
THAI-ASIA P.E.PIPE., LTDThe Supply and Delivery of Pipes and Fittings (Batch3)13 May 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់សម្រាប់អាងច្រោះ25 Mar 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អឹមផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ SPORT BILLING18 Mar 2021Download
ក្រុមហ៊ុន មេត្រូឡជី អ៊ិនស្ទ្រូម៉ិន ថេសធីង សឺធីហ្វីខេសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាង CELL18 Mar 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អឹមផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះ​ពុម្ព​វិក្កយបត្រ​ថ្លៃទឹក18 Mar 2021Download
ក្រុមហ៊ុន មេត្រូឡជី អ៊ិនស្រ្ទូម៉ិន ថេសធីង សឹធីហ្វីខេសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន24 Nov 2020Download
ក្រុមហ៊ុន វ៉ធើរ ផាយស៍ ស៊ីស្ទឹម អ៊ិនវេសម៉ិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់សម្រាប់ជួសជុលបំពង់ដែកនាំទឹក13 Nov 2020Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់សម្រាប់ជួសជុលបំពង់ប៉េអឺ13 Nov 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គ់តផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft, AutoCAD និង Anti-Virus13 Nov 2020Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ12 Oct 2020Download
SAINT-GOBAIN PIPELINE CO. LTDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings (Batch 1)22 Oct 2020Download
POWERCODE ENTERPRISE (M) BHDThe Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings (Batch 1)22 Sep 2020Download
ក្រុមហ៊ុន អេច ស៊ី ស៊ី គ្រុបផ្គត់ផ្គង់សេវាសម្អាត និងអនាម័យទូទៅនៅរោងកច្រផលិតទឹកស្អាតនិរោធ28 Sep 2020Download
ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា តេលាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនះ28 Sep 2020Download
ក្រុមហ៊ុន មាគា៌ វឌ្ឍនះ ខនស្ត្រាក់សិនកែសម្រួល និង​ធ្វើរូប​សំណាក​បន្ថែម​រោងចក្រ​និរោធ​ជំហានទី២ (ម៉ាកែត) និងកែ​សម្រួល​បន្ទប់​ពិសោធន៍​ក្នុងរោង​ចក្រ​ផលិត​ទឹកស្អាត​និរោធ28 Sep 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ពសុធាផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន និងសម្ភារសន្តិសុខ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០01 Sep 2020Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម13 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំព្រីនធ័រ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ13 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្រ្តាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.កផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់ បំពង់អ៊ីណុក និងសម្ភារតភ្ជាប់02 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក02 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្រ្តាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.កផ្គត់ផ្គង់បំពង់ប៉េវេសេ និងសម្ភារតភ្ជាប់02 Jul 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ជី.អ.ស្ទេសិនរី (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០18 May 2020Download
ក្រុមហ៊ុន ជី.អ៊ី.ធី ប់ីហ្សនេស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ការបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសក្ខីបត្រផ្សេងៗ15 Apr 2020Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ SPOT-BILLING26 Mar 2020Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក (Preprinted Thermal Bill Paper)26 Mar 2020Download
VINCI Construction Grands ProjetsDesign and Construction of Bakheng Water Production Facilities Stage 1 (fixed component) & Stage 2 (optional component)02 Oct 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ពិស្ណុការ អេនជីនារីង អេន ត្រេឌីង ឯ.កផ្តល់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ26 Dec 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អេច.ជី.ប៊ី អូតូផ្គត់ផ្គង់រថយន្ត PICK UP DOUBLE CABIN ចំនួន០១គ្រឿង (ផែនការកែតម្រូវ-២០១៩)26 Dec 2019Download
ក្រុមហ៊ុន មេត្រូឡជី អ៊ិនស្រ្ទូម៉ិន ថេសធីង សឹធីហ្វីខេសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករPAC19 Nov 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ណារី ឈានថុងផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន19 Nov 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមភូរា ត្រៃអែងគ្រូលឹម ខបភើរេសិនផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាបណ្ណកម្មវិធី ESET30 Oct 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមភូរា ត្រៃអែងគ្រូលឹម ខបភើរេសិនផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារអេឡិចត្រូនិច (ផែនការកែតម្រូវ-២០១៩)30 Oct 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំព្រីនធ័រ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ26 Aug 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាងCELL06 Aug 2019Download
សហគ្រាស ខ្មែរ ពសុធាផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន និងសម្ភារសន្តិសុខ26 Jul 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់អំបិលសមុទ្រសម្រាប់ផលិតក្ល័រទឹក10 Jul 2019Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ10 Jul 2019Download
ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា តេលាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ10 Jul 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីនើជីស្ទីក អ៊ិននើវេសិន អេសឌីអិន ប៊ីអេចឌីផ្គត់ផ្គង់ការ​ធ្វើ​អោយ​ប្រសើរ​ឡើង​ប្រព័ន្ធ Synergistic Utility Management System (SUMS)28 May 2019Download
ក្រុមហ៊ុន មង្គល ចំរើពាណិជ្ជការស្តារភក់ជុំវិញស្ថានីយ៍បូមទឹកល្អក់ភូមិព្រែក09 May 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក (Preprinted Thermal Bill Paper)22 Mar 2019Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ Spot Billing06 Feb 2019Download
ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ប្លាស្ទិច ប្រូដាក់ផ្គត់ផ្គង់បំពង់មេនាំទឹកប៉េអឺ និងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក (ម្លេច)23 Jan 2019Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម