ការប្រគល់កិច្ចសន្យា

ក្រុមហ៊ុនការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយឯកសារ
ក្រុមហ៊ុន បេកឃើរ ធីលលី (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការិយបរិច្ឆេទ២០២៣29 Dec 2022Download
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីផ្គត់ផ្គង់សេវាចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រនិងទូទាត់ការិយបរិច្ឆេទ ២០២៣29 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ16 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ16 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច16 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី16 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.ក8-លិខិតជូនដំណឹងប្រគល់កិច្ចសន្យាមធ្យោបាយការដ្ឋាន8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារ Network8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិចខ្នាតតូច8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេស.អិម.អូ.អិន ត្រេឌីង ឯ​.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក8 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់កំបោរ8 Dec 2022Download
KUBOTA CorporationThe Electro-Mechanical Component for Koh Nora Intake Replacement Project7 Dec 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្កត់ផ្គង់គ្រឿបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេស.អិម.អូ.អិន ត្រេឌីង ឯ​.កផ្កត់ផ្គង់គ្រឿបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធមេកានិច30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ដេលី ស្តេស៊ិនណារី អេន អហ្វហ្វីស សាប់ផ្លាយ ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនចុចទឹកក្ដៅ30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Firewall Protection30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 36530 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផាតនើរ & ស៊ីស្ទ័រ ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹមផែនការកែតម្រូវឆ្នាំ២០២២30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូរទ័រ និងសម្ភារអេឡិចត្រូនិចផែនការកែតម្រូវឆ្នាំ២០២២30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីការពារ និងកំចាត់មេរោគ AntiVirus30 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ខេម ប៉ូលី-សឹលូសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អំបិលសម្រាប់ផលិតក្ល័រទឹក24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.កផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការដ្ឋាន (Pick Up) ចំនួន ១៤គ្រឿង24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករ PAC24 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្គ្រេស ប្រដាក់ (ខេមបូឌា) ឯ.កផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិចខ្នាតតូច15 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ខេមកូ ម៉ូធ័រ ខេមភេនីផ្គត់ផ្គង់រថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាលចំនួន១១គ្រឿង15 Nov 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់30 Sep 2022Download
សហគ្រាស ខ្មែរ ពសុធាផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២28 Sep 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផាតនើរ & ស៊ីស្ទ័រ ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម28 Sep 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ថ្ម 1x2 និងថ្ម M3018 Aug 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនថតចម្លង18 Aug 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព26 Jul 2022Download
ក្រុមហ៊ុន មេត្រូឡជី អ៊ិនស្ទ្រូម៉ិន ថេសធីង សឹធីហ្វីខេសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ18 Jul 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពទឹក18 Jul 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ដេលី ស្តេស៊ិនណារី អេន អហ្វហ្វីស សាប់ផ្លាយ ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យ30 Jun 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ភីធីស៊ី កុំព្យូទ័រ ខូអិលធីឌីផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា30 Jun 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារ SERVER30 Jun 2022Download
CANA SINO CONSTRUCTION CORPORATION (CSCC)Koh Norea Replacement Intake Civil Works22 Jun 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រម្សៅ26 May 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់បំពង់PVC សម្ភារតភ្ជាប់ បង់រុំ និងកាវ26 May 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អេ.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់សម្រាប់អាងច្រោះ(លឿន)26 mayDownload
ក្រុមហ៊ុន ណារី ឈានថុងផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន18 May 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ឈីង អ៊ីង ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ការបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសក្ខីបត្រ18 May 2022Download
ក្រុមហ៊ុន ពិស្ណុការ អេនជីនារីង អេន ត្រេឌីង ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់20 Apr 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាង Cell20 Apr 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ SPOT BILLING25 Mar 2022Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់​ក្រដាស​បោះពុម្ពវិក្កយបត្រ​ថ្លៃទឹកនៅនឹងកន្លែង (Preprinted Thermal Bill Paper)21 Mar 2022Download
POWERCODE ENTERPRISE (M) SDN BHDThe Supply and delivery of HDPE Pipes and fittings for Distribution Mains (Batch 2)08 Feb 2022Download
Saint-Gobain PAM CanalisationThe Supply and delivery of ductile iron pipes and fittings for secondary transmission main (Batch 2)08 Feb 2022Download
BayardThe Supply and delivery of Valves and Accessories (Batch 2)08 Feb 2022Download
POWERCODE ENTERPRISE (M) BHDThe Supply and Delivery of HDPE Pipes & Fittings for Distribution Main (Batch 2)03 Jan 2022Download
BayardThe Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 2)22 Dec 2021Download
SAINT-GOBAIN PIPELINE CO. LTDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch 2)22 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន21 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ (ផែនការកែតម្រូវ-២០២១)21 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 365 និងAutoCAD10 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្រ្តាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ​ និងការដ្ឋាន10 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់ប្រអប់ និងឧបករណ៍ការពាររណ្តៅដាក់បំពង់07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាធ្វើអោយប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធបោះពុម្ពវិក្កយបត្រនៅនឹងកន្លែង07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន សរ ណន់ គ្រុបផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន វ៉ធើរ ផាយស៍ ស៊ីស្ទឹម អ៊ិនវេសម៉ិនផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច (ផែនការកែតម្រូវ-ឆ្នាំ២០២១)07 Dec 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ ESET30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Firewall Protection30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ឌីណាម៉ិច សាយអិនធីហ្វីកផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករ PAC30 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អាយធី សឹលូសិន ផាតនើរផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារអេឡិចត្រូនិច22 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា អឹបផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមប្រព័ន្ធ SPOT BILLING22 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់សម្រាប់ជួសជុលបំពង់ប៉េអឺ05 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារប្លុំបេនាឡិកាទឹកចំនួន០២មុខ02 Nov 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ផូស៊ីត្រុន ម៉ាល់ធីវើស ឯ.កផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា01 Sep 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់​ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី01 Sep 2021Download
ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា តេលាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ01 Sep 2021Download
សហគ្រាស ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ខ្សាប់ទន្លេ01 Sep 2021Download
ក្រុមហ៊ុន វ៉ធើរ ផាយស៍ ស៊ីស្ទឹម អ៊ិនវេសម៉ិនផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច23 Aug 2021Download
សហគ្រាស ខ្មែរ ពសុធាផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១30 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់បំពង់PE និងសម្ភារតភ្ជាប់PE.pdf30 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម30 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារ SERVER19 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ស៊ីម៉ង់តិ៍15 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ជី.អ.ស្ទេសិនរី (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១15 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ប្រសិទ្ធ សឹលូសិនផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់15 Jul 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អិកវ៉ធើរ ថេកណឡជីផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ03 Jun 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ហេង ដ្រេហ្គន ផៅវ័រ ខនស្រ្តាក់សិន & អ៊ីមផត អិចផត ឯ.កផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់ បំពង់អ៊ីណុក និងសម្ភារតភ្ជាប់អ៊ីណុក03 Jun 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម03 Jun 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អេស.ស៊ី.អ៊ី.អេស អ៊ិនដ្រាសស្រ្ទៀល ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី25 May 2021Download
ក្រុមហ៊ុន ចេង ចេង (ខេមបូឌា)ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំព្រីនធ័រ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ25 May 2021Download
សហគ្រាស ហៃ សុខហ៊ួរផ្គត់ផ្គង់ថ្ម 1x2 & M3019 May 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.កផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការដ្ឋាន13 May 2021Download
THAI-ASIA P.E.PIPE., LTDThe Supply and Delivery of Pipes and Fittings (Batch3)13 May 2021Download
ក្រុមហ៊ុន នាគា ជ័យឧត្តម ខនស្ត្រាក់សិនផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់សម្រាប់អាងច្រោះ25 Mar 2021Download
ក្រុមហ៊ុន អឹមផ្លាយ កុំព្យូទ័រ ភ្នំពេញផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ SPORT BILLING18 Mar 2021Download
ក្រុមហ៊ុន មេត្រូឡជី អ៊ិនស្ទ្រូម៉ិន ថេសធីង សឺធីហ្វីខេសិន ឯ.កផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាង CELL18 Mar 2021Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម