ការដេញថ្លៃក្នុងស្រុក


លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.054-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់បណ្តុំកករ Poly Aluminum Chloride សម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត24 May 20233 Aug 2023Download
No.046-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ24 May 202329 May 2023Download
No.055-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន និងសម្ភារប្លុំបេនាឡិកាទឹក12 May 202315 Jun 2023Download
No.048-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្តល់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម02 May 202301 Jun 2023Download
No.051-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ដំឡើងចំរឹងដែកនៅលើរបងជុំវិញអាងតម្កល់ទឹករោងចក្រផលិតទឹកស្អាតត្បូងឃ្មុំ28 Apr 202325 May 2023Download
No.044-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣25 Apr 202311 May 2023Download
No.045-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលក់ឡាយឡុងនូវអចលនទ្រព្យ សន្និធិ បរិក្ខារ និងសម្ភារចាស់បាត់បង់គុណភាព25 Apr 202310 May 2023Download
No.040-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការងាររដ្ឋបាល07 Apr 202327 Apr 2023Download
No.039-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រតិករគីមី07 Apr 202311 May 2023Download
No.033-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន28 Mar 202306 Apr 2023Download
No.035-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូ ៤គ្រឿង28 Mar 202306 Apr 2023Download
No.028-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ថ្ម M3028 Mar 202308 Jun 2023Download
No.027-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ28 Mar 202308 Jun 2023Download
No.030-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ សម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា សម្ភារ ឧបករណ៍ការិយាល័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣15 Mar 202320 Apr 2023Download
No.028-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូចំនួន ៤គ្រឿង06 Mar 202323 Mar 2023Download
No.027-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការងាររដ្ឋបាល06 Mar 202306 Apr 2023Download
No.008-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន14 Feb 202316 Mar 2023Download
No.017-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រនៅនឹងកន្លែង (Printed Thermal Bill Paper)07 Feb 202323 Feb 2023Download
No.010-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់វិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសក្ខីបត្រផ្សេងៗ និងសេវាថែទាំប្រព័ន្ធ Spot Billing31 Jan 202302 Mar 2023Download
No.340-2023ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ29 Dec 202202 Feb 2023Download
No.354-2023ការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការសាងសង់បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មថ្មី29 Dec 202229 Jan 2023Download
No.353-2023ការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការជួសជុល និងលាបថ្នាំអគារក្នុងបរិវេណរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតជ្រោយចង្វារ29 Dec 202229 Jan 2023Download
No.296-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការលុបចោលការដេញផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាបណ្ណកម្មវិធី Topkapi30 Nov 202231 Dec 2022Download
No.283-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីសម្ភារតភ្ជាប់សម្រាប់ជួសជុលបំពង់ប៉េអឺ​ និងដែក24 Nov 202224 Dec 2022Download
No.276-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង់អគារទីចាត់ការ សាងសង់បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារអាជីវកម្ម និងជួសជុលលាបថ្នាំអគារក្នុងបរិវេណរោងចក្រជ្រោយចង្វារ21 Nov 202202 Dec 2022Download
No.275-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិច្ឆេទ២០២៣21 Nov 202208 Dec 2022Download
No.271-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី និងនាឡិកាទឹកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច15 Nov 202201 Dec 2022Download
No.270-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសេវាចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ15 Nov 202224 Nov 2022Download
No.262-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង់រោងជាង និងរោងសម្ភារ និងគ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក28 Oct 202211 Nov 2022Download
No.261-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសេវាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់ ការិយបរិច្ឆេទ ២០២៣28 Oct 202211 Nov 2022Download
No.260-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ បរិក្ខារ Network និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Microsoft Office 36524 Oct 202211 Nov 2022Download
No.259-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន24 Oct 202202 Nov 2022Download
No.255-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការិយបរិច្ឆេទ២០២៣17 Oct 202216 Nov 2022Download
No.251-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង់អគារទីចាត់ការ១ខ្នង សាងសង់បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារអាជីវកម្ម និងជួសជុលលាបថ្នាំអគារក្នុងបរិវេណរោងចក្រជ្រោយចង្វារ13 Oct 202216 Nov 2022Download
No.242-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន13 Oct 202226 Oct 2022Download
No.250-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection អាជ្ញាប័ណ្ណ Topkapi និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Anti-Virus13 Oct 202226 Oct 2022Download
No.246-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការដ្ឋាន Pick_up13 Oct 202226 Oct 2022Download
No.237-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី មេកានិច មធ្យោបាយការដ្ឋាន និងនាឡិកាទឹក Electro06 Oct 202211 Nov 2022Download
No.234-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីចុចទឹកក្តៅ-ត្រជាក់ និងសម្ភារសុវត្ថិភាពការងារការដ្ឋាន30 Sep 202219 Oct 2022Download
No.227-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាមេកានិចខ្នាតតូច កំបោរ គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម សម្ភារតភ្ជាប់បំពង់ប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ដែក30 Sep 202202 Nov 2022Download
No.226-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ប្រតិករគីមី GLASSWARE និងម៉ូតូ30 Sep 202212 Oct 2022Download
No.220-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល28 Sep 202212 Oct 2022Download
No.205-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ប្រតិករគីមី GLASSWARE និងម៉ូតូ20 Sep 202229 Sep 2022Download
No.210-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection អាជ្ញាប័ណ្ណ Topkapi និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Anti-Virus20 Sep 202212 Oct 2022Download
No.214-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ កុំព្យូទ័រ សម្ភារអេឡិចត្រូនិច បរិក្ខារ Network និងអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 36520 Sep 202219 Oct 2022Download
No.150-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ08 Sep 202212 Oct 2022Download
No.173-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការដ្ឋាន Pick Up31 Aug 202205 Oct 2022Download
No.199-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ31 Aug 202205 Oct 2022Download
No.195-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន និងសម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន31 Aug 202205 Oct 2022Download
No.180-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល18 Aug 202221 Sep 2022Download
No.144-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច08 Aug 202205 Oct 2022Download
No.143-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករ Poly Aluminum Chloride08 Aug 202205 Oct 2022No.Download
No.145-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់15 Jul 202227 Jul 2022Download
No.139-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន គ្រឿងសង្ហារឹម និងអំបិលសម្រាប់ផលិតក្ល័រ13 Jul 202210 Aug 2022Download
No.092-2022ផ្គត់ផ្គង់ថ្ម ១x២ និងថ្ម M3030 Jun 202220 Jul 2022Download
No.130-2022ការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់30 Jun 202231 Jul 2022Download
No.117-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់30 Jun 202213 Jul 2022Download
No.086-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២26 May 202222 Jun 2022Download
No.073-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ថ្នាំប្រតិករគីមី ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពទឹក GLASSWARE ប្រងរំអិល ខ្លាញ់គោ និងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព11 May 202225 May 2022Download
No.060-2022សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន31 Mar 202221 Apr 2022Download
No.045-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីមី ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពទឹក គ្រឿងបន្លាស់ ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ និងសម្ភារការិយាល័យ25 Mar 202228 Apr 2022Download
No.049-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ បរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា បរិក្ខារ Server និងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព25 Mar 202228 Apr 2022Download
No.056-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសក្ខីបត្រ25 Mar 202220 Apr 2022Download
No.032-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​ ៥កញ្ចប់ បោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក, រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់, បំពង់ប៉េវេសេ, ក្ល័រម្សៅ និងខ្សាច់សម្រាប់អាងច្រោះ18 Feb 202224 Mar 2022Download
No.028-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​ផ្តល់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់រយៈពេល ១ឆ្នាំ18 Feb 202209 Mar 2022Download
No.008-2022សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​ក្ល័រឧស្ម័ន15 Feb 202224 Mar 2022Download
No.026-2022សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាង Cell15 Feb 202203 Mar 2022Download
No.009-2022ប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិច្ឆេទ ២០២២12 Jan 202230 Jan 2022Download
No.007-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់, សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ Spot Billing និង ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក12 Jan 202217 Feb 2022Download
No.292-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពីការ​លុបចោលការ​ដេញ​ថ្លៃគ្រឿង​ចក្រធុនធ្ងន់(ជុំនុំ)10 Dec 202131 Dec 2021Download
No.291-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការប្រកាសលុបចោលសេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១08 Dec 202131 Dec 2021Download
No.290-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការប្រកាសលុបចោលគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់08 Dec 202131 Dec 2021Download
No.274-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃក្បាលបុកបេតុងភ្ជាប់ជាមួយ Backhoe Loader30 Nov 202131 Dec 2021Download
No.270-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវា​សវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ២០២២30 Nov 202110 Dec 2021Download
No.263-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​​ផ្តល់​សេវា​ភ្នាក់ងារ​ចុះបញ្ជី​ផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់22 Nov 202125 Nov 2021Download
No.256-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​សេវាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់02 Nov 202112 Nov 2021Download
No.251-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច, អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 365 និងAutoCAD និងគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់02 Nov 202112 Nov 2021Download
No.248-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការ​លុបចោលការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ គ្រឿងបន្លាសក្ល័រ និងគ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធមេកានិច25 Oct 202125 Nov 2021Download
No.247-2021លិខិតប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការផ្តល់សេវាសម្អាត និងអនាម័យទូទៅនៅរោងចក្រផលិតទឹកស្អាត19 Oct 202119 Nov 2021Download
No.246-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​សេវា​សវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិច្ឆេទ២០២២19 Oct 202125 Nov 2021Download
No.245-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ ៦កញ្ចប់​ (១)សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (២)ថ្នាំប្រតិករគីមី (៣)អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ ESET (៤)អាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection (៥)កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (៦)គ្រឿងសង្ហារឹម19 Oct 202127 Oct 2021Download
No.234-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់​ផ្គង់​៥កញ្ចប់ (១)​សេវាធ្វើអោយ​ប្រសើរ​ឡើង​ប្រព័ន្ធ​បោះពុម្ភ​វិក្កយ​បត្រ (២)គ្រឿង​បន្លាស់​ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី (៣)គ្រឿងន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក (៤)គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធមេកានិច (៥)មធ្យោ​បាយ​ការដ្ឋាន19 Oct 202112 Nov 2021Download
No.225-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ថ្នាំប្រតិករគីមី អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ អាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព និងគ្រឿងសង្ហារឹម01 Oct 202114 Oct 2021Download
No.223-2021សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការពន្យាពេលបើក​ឯកសារដេញ​ថ្លៃ23 Sep 202130 Sep 2021Download
No.214-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាមេកានិច ឧបករណ៍ការពាររណ្តៅដាក់បំពង់ អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមប្រព័ន្ធ Spot Billing និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Microsoft Office 365 និង AutoCAD15 Sep 202121 Oct 2021Download
No.152-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ (ជុំនុំ)13 Sep 202121 Oct 2021Download
No.195-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារការដ្ឋាន បំពង់ជ័រប៉េអឺ រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់ និងកុំព្យូទ័រ07 Sep 202114 Oct 2021Download
No.179-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់មធ្យោបាយការដ្ឋាន23 Aug 202130 Sep 2021Download
No.145-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារប្លុំបេ ដែកទប់ដី និងក្បាលបុកបេតុង06 Jul 202111 Aug 2021Download
No.136-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់សម្រាប់ជួសជុលបំពង់ប៉េអឺ25 Jun 202115 Jul 2021Download
No.134-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះផ្តល់សេវាសវនកម្មសម្រាប់គម្រោងបាក់ខែងជំហានទី១25 Jun 202101 Jul 2021Download
No.130-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាសម្អាត និងអនាម័យទូទៅនៅរោងចក្រផលិតទឹកស្អាត និងស្ថានីយបូមទឹកល្អក់និរោធ25 Jun 202128 Jul 2021Download
No.116-2021សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទិ២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់10 Jun 202117 Jun 2021Download
No.110-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ09 Jun 202111 Aug 2021Download
No.068-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ09 Jun 202111 Aug 2021Download
No.073-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ PAC09 Jun 202111 Aug 2021Download
No.109-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សេវាសវនកម្មសម្រាប់គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទិ១09 Jun 202123 Jun 2021Download
No.105-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា និងគ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី03 Jun 202107 Jul 2021Download
No.087-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យ19 May 202123 Jun 2021Download
No.088-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្តល់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់19 May 202109 Jun 2021Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម