មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

        រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៩ នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០នាទីព្រឹក តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (ZOOM) ដែលមានរបៀបវារៈ និងសេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ការចូលរួម និងបោះឆ្នោតនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះ ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៧៩ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃពុធ ២រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ និងឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៩។

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុននិកលើកទី៩ (ភាសាខ្មែរ)
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុននិកលើកទី៩ (ភាសាអង់គ្លេស)
ឯកសារមហាសន្និបាតភាគហ៊ុននិកលើកទី៩

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម