ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍

 • ឈ្មោះសហគមន៍
  ចំនួនបណ្តាញ
 • ១. ដូនពេញ
 • ភូមិ ១៧ (ស្រះចក) ប្លុក៣ ច្រកផ្លូវ៧២
  31
 • ភូមិ ២២ (ស្រះចក) ប្លុក៣៣
  52
 • ភូមិ ២៣ (ស្រះចក) ប្លុក៣៣
  430
 • ភូមិ ២៤ (ស្រះចក) ប្លុក៣៣
  17
 • ភូមិ ១២ (ផ្សារថ្មី៣ ប្លុក១៥)
  24
 • ព្រះមុនីវង្ស A-B (ភូមិ១១ ផ្សារថ្មី៣ ប្លុក៩)
  108
 • ភូមិ ១១-១២B (ស្រះចក ប្លុក២៨)
  426
 • មិត្តភាព-សាមគ្គី (ស្រះចក ប្លុក៣១)
  60
 • សាមគ្គី ៣ ប្លុក៣១ ស/កស្រះចក
  13
 • ភូមិ ១០ A-B-C ប្លុក១០ ផ្សារថ្មី៣
  119
 • សរុប
  1,280
 • ២. ៧មករា
 • ជូលីណា (ស/កវាលវង់) ប្លុក០៩
  29
 • ពេទ្យក្រុង (ស/កវាលវង់) ប្លុក១១
  37
 • បូរីកីឡា (ស/កវាលវង់)
  415
 • សរុប
  481
 • ៣. ទួលគោក
 • សង្រ្គោះ (ភូមិ១៣ បឹងកក់១ ប្លុក៤៥)
  46
 • ភូមិ១៧ (ប្លុក៧២ បឹងកក់២)
  9
 • ភូមិ២២ (ប្លុក៧២ បឹងកក់២)
  161
 • ភូមិ២៣ (ប្លុក៧២ បឹងកក់២)
  75
 • អភិវឌ្ឍន៍ (ភូមិ១៥-១៦ទឹកល្អក់)
  211
 • ភូមិ១២ (បឹងកក់២)
  60
 • រទេះភ្លើង បេ​ (ភូមិ១០ ដេប៉ូ៣ ប្លុក១៧)
  38
 • ភូមិ១ (ទឹកល្អក់៣ ប្លុក២៧-២៨)
  86
 • ភូមិ១ (បឹងសាឡាង ប្លុក៤៦)
  64
 • ភូមិ២ (បឹងសាឡាង ប្លុក២)
  116
 • ភូមិ៣ (បឹងសាឡាង ប្លុក៣៨-៣៩)
  148
 • ភូមិ៤ (បឹងសាឡាង ប្លុក១៨-១៩)
  322
 • ភូមិ៥ (បឹងសាឡាង ប្លុក២៦-២៧)
  222
 • ភូមិ៦ (បឹងសាឡាង ប្លុក២៣-២៥)
  114
 • ភូមិ១៦ (បឹងសាឡាង ប្លុក៣២)
  31
 • ភូមិ១៧ (បឹងសាឡាង ប្លុក៣៧)
  17
 • មិត្តភាព (ភូមិ៩ ផ្សារដើមគរ)
  62
 • ភូមិ១ (បឹងកក់២ ប្លុក១-៣)
  58
 • ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (ទឹកល្អក់១ ប្លុក២៣)
  17
 • សរុប
  1,857
 • ៤. ចំការមន
 • រស្មីសាមគ្គី (ភូមិ៤ បឹងកេងកង៣ ប្លុក៤២-៤៦
  46
 • អង្គរធំ (ភូមិ១ បឹងកេងកង៣ ប្លុក៤២-៤៦)
  15
 • សុខសាន្ត "ឃ" (ភូមិ៨ បឹងកេងកង៣ ប្លុក៤២-៤៦)
  19
 • សុខសាន្ត "ក" (ភូមិ៨ មឹងកេងកង៣ ប្លុក៤២)
  12
 • សុខសាន្ត "ខ" (ភូមិ៨ មឹងកេងកង៣ ប្លុក៤២)
  8
 • សុខសាន្ត "គ" (ភូមិ៨ បឹងកេងកង៣ ប្លុក៤២)
  15
 • ទឹកកក (ភូមិ៥ បឹងកេងកង៣ ប្លុក៤៥)
  9
 • ភូមិ១ (ផ្សារដើមថ្កូវ)
  114
 • ភូមិ៥ (ផ្សារដើមថ្កូវ ប្លុក៣៨ ក្រោយទន្លេមេគង្គ)
  31
 • ភូមិ ៨-៩-១០ (ទន្លេបាសាក់ ប្លុក២៩)
  303
 • ព្រះច័ន្ទពេញវង្ស (ភូមិ៧ ទួលស្វាយព្រៃ១ ប្លុក២២)
  9
 • ទួលស្លែង A-B (បឹងកេងកង៣ ប្លុក៦-១២)
  168
 • ប៊ុងឌីង ស (ទន្លេបាសាក់ ប្លុក១០)
  89
 • វត្តប្រយូវង្ស (ទន្លេបាសាក់ ប្លុក៩)
  100
 • មីដាណាហ៊្វូត (ភូមិ១០ ទន្លេបាសាក់)
  25
 • ដូរតន្រ្តី ផ្លូវ២៩៤ បឹងកេងកង១
  7
 • ភូមិ៥ ប្លុក៣០ ស/កទំនប់ទឹក
  13
 • បូរីកម្មករ ប្លុក៣១ ទន្លេបាសាក់
  40
 • ទន្លេបាសាក់ A-B ប្លុក២៩ ផ្លូវ៤១
  23
 • អភិវឌ្ឍន៍ទំនប់ទឹក២ ផ្លូវ២៧១
  89
 • សរុប
  1,135
 • ៥. ឬស្សីកែវ
 • ត្រពាំងឈូក (ទឹកថ្លា ខាងលិចពេទ្យព្រះកុសុមៈ)
  87
 • សាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍ (ទួលសង្កែជិតអគ្គីសនីផ្សារតូច)
  27
 • ពន្លឺថ្មី ១-២ (ទួលសង្កែ)
  21
 • ព្រែកជីក (ទួលសង្កែ)
  94
 • គង្គាផុស (ទួលសង្កែ)
  269
 • គោកឃ្លាង១-២ (ភ្នំពេញថ្មី)
  206
 • SKD (គីឡូម៉ែត្រ៦)
  139
 • ភ្នំពេញថ្មី
  14
 • រ៉ាដា (ភ្នំពេញថ្មី)
  65
 • យុត្តិធម៌ថ្មី ស/កទួលសង្កែ
  57
 • ភូមិក្រោលគោ ស/កគ.ម៦
  35
 • ប្រជាប្រិយ ស/កភ្នំពេញថ្មី
  29
 • អភិវឌ្ឃន៍ថ្មី ស្វាយប៉ាក
  55
 • បូរីកម្មករ ឡរកំបោរ
  39
 • ត្រពាំងរុំាងថ្មី ស/កឃ្មួញ
  100
 • សែនសុខ ស/កឃ្មួញ
  1175
 • មិត្តភាព គ.ម៦
  14
 • ភាពញញឹំម
  20
 • ព្រៃនគរ ភូមិគោកឃ្លាង២ ប្លុក៨០
  303
 • ព្រៃនគរ ភូមិគោកឃ្លាង៣
  88
 • និគមព្រះនរោត្តមសីហមុនី្ន
  80
 • ឃ្លាំងរំសេវ ស/កទួលសង្កែ
  42
 • សាមគ្គី១ ទឹកថ្លា
  38
 • ឃ្លាំងដែក B-១៣ (គីឡូម៉ែត្រ៦)
  13
 • សរុប
  3,010
 • ៦. មានជ័យ
 • អភិវឌ្ឍន៍មានជ័យ ប្លុក៨០ ស្ទឹងមានជ័យ
  94
 • ទួលរកា១ ចាក់អង្រែក្រោម
  23
 • ទួលរកា២ ចាក់អង្រែក្រោម ប្លុក១
  82
 • ទួលរកា៤ ចាក់អង្រែក្រោម ប្លុក១១-១២
  20
 • ព្រែកតាឡុង២ ចាក់អង្រែក្រោម
  137
 • សុខសាន្ត ចាក់អង្រែលើ
  14
 • ទួលសែនជ័យ
  113
 • ត្នោតជ្រុំទី៣ (បឹងទំពន់)
  37
 • ត្នោតជ្រុំទី៤ (បឹងទំពន់)
  33
 • ត្នោតជ្រុំទី៥ (បឹងទំពន់)
  245
 • ព្រែកតានូ (ចាក់អង្រែលើ)
  65
 • សរុប
  863
 • ៧. ដង្កោ
 • សាមគ្គី ១-២-៣ ត្រពាំងក្រសាំង
  544
 • សំបុកចាប
  304
 • សាមគ្គី ៤ ត្រពាំងក្រសាំង
  145
 • សាមគ្គី ៥ ត្រពាំងក្រសាំង
  63
 • សាមគ្គី ៦ ត្រពាំងក្រសាំង
  63
 • សហគមន៍ ២៧១ ក្រាំងធ្មង់
  48
 • សរុប
  1,167
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម